Bewaking

Onze leerlingen worden bewaakt: 's morgens, tijdens de speeltijden en de middagpauze. ’s Avonds gaat de bewaking door op de speelplaats van de lagere school. Kleuters die niet worden afgehaald op de kleuterspeelplaats gaan met de schoolbus mee naar het kinderdorp. Leerlingen die na bewakingstijd niet zijn afgehaald worden ook naar het kinderdorp gebracht.

Toezicht voorzien door de leerkrachten

  • 's morgens vanaf 08.05u
  • 's avonds :
15.50u
  • 's woensdags :
12.10u
  • 's vrijdags :
15.10u

Om de burgerlijke aansprakelijkheid binnen bepaalde grenzen te houden, kunnen er vóór of na de bewakingsuren geen leerlingen op de speelplaats toegelaten worden.
De leerlingen die op hun ouders wachten, moeten op de speelplaats blijven.

Wij vragen met aandrang aan de ouders hun kinderen op te vangen aan het schoolpoortje en dus alleen maar de speelplaats te betreden indien zij contact wensen op te nemen met de directie of de leerkracht. Dit alles voor de goede orde op school!