De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage ?

 

Bel het gratis infonummer 1700
Kijk op www.studietoelagen.be
Sinds 1 september 2008 werd de voorziene schooltoelage voor kleuters opgetrokken van €45 naar €80. Voor een kind in het lager onderwijs steeg de gemiddelde toelage van €77 naar €116