Overslaan en naar de inhoud gaan

Toezicht

Toezicht

Wij houden toezicht op de volgende momenten

's morgens

vanaf 08.05u

's avonds

15.50u

's woendags

12.10u

's vrijdags

15.10u

Er is toezicht op school: 's morgens, tijdens de speeltijden en de middagpauze. Na school is er

een korte nabewaking (20 min. na de schooluren). Kinderen die hierna niet zijn afgehaald,

worden ook naar de buitenschoolse kinderopvang Kinderdorp gebracht.

Om de burgerlijke aansprakelijkheid binnen bepaalde grenzen te houden, kunnen er vóór of na

de openingsuren van de school geen leerlingen op de speelplaats toegelaten worden.

De leerlingen die op hun ouders wachten, moeten op de speelplaats blijven.

Wij vragen met aandrang aan de ouders hun kinderen op te vangen aan het schoolpoortje en dus

alleen maar de speelplaats te betreden indien zij contact wensen op te nemen met de directie of

de leerkracht. Dit alles voor de goede orde op school!

Over ons

Wij zijn een kleine, gezellige basisschool in het hartje van Loksbergen, een deelgemeente van Halen. Onze school behoort tot VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad.

We werken met het leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om onze doelstellingen te behalen. De titel van het leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven’ is tegelijkertijd ook wel het streefdoel van onze school.

Streven naar leerlingen die zich thuis voelen op school, graag willen bijleren, samen spelen… daar zetten we met het hele team op in.

Hierbij houden we rekening met de eigenheid, de talenten, de mogelijkheden en de eventuele beperkingen van elk kind. We bieden hen optimale kansen in een leerrijke omgeving en reiken kwaliteitsvol onderwijs aan.

We leren ook onze kinderen bewust zijn van hun eigen talenten en groeikansen waardoor ze met vertrouwen in het leven kunnen staan.