Overslaan en naar de inhoud gaan

Schooluren

Onze dag- en weekindeling

Hoe ziet een dag en week eruit in onze school?

Schooluren

Schooluren

8u40 - 11u50

12u50 - 15u30
(vrijdag tot 14u50)

Speeltijden

Speeltijden

10u20 - 10u35

14u30 - 14u40
(uitgezonderd vrijdag)

Middagpauze

Middagpauze

11u50 - 12u50

Kinderen die naar huis gaan, worden pas terug in de school verwacht vanaf 12u30.

Toezicht

's morgens vanaf 08.05u
's avonds 15.50u
's woendags 12.10u
's vrijdags 15.10u

Over ons

Wij zijn een kleine, gezellige basisschool in het hartje van Loksbergen, een deelgemeente van Halen. Onze school behoort tot VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad.

We werken met het leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om onze doelstellingen te behalen. De titel van het leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven’ is tegelijkertijd ook wel het streefdoel van onze school.

Streven naar leerlingen die zich thuis voelen op school, graag willen bijleren, samen spelen… daar zetten we met het hele team op in.

Hierbij houden we rekening met de eigenheid, de talenten, de mogelijkheden en de eventuele beperkingen van elk kind. We bieden hen optimale kansen in een leerrijke omgeving en reiken kwaliteitsvol onderwijs aan.

We leren ook onze kinderen bewust zijn van hun eigen talenten en groeikansen waardoor ze met vertrouwen in het leven kunnen staan.